Αρμεκτικά Συκγροτήματα

Αντιπροσωπεύουμε τους επιτυχημένους οίκους υπερσύγχρονων αμελκτικών συγκροτημάτων MANOVAC S.L. και FARMLINE καθώς επίσης, σε αποκλειστικότητα, τους Ευρωπαϊκούς οίκους COMPAR S.A. και AGRISMI.

 
Ισορροπιστές

 

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις στη σύγχρονη κτηνοτροφία που αναζητά σύγχρονες ιδέες και λύσεις σχετικά με την Αναπαραγωγή - Παραγωγή γάλακτος και πάχυνση των μηρυκαστικών η HELVAC παράγει ισορροπιστές εξαιρετικής ποιότητας και απόδοσης για όλα τα στάδια, Αναπαραγωγής - Γαλακτοπαραγωγής - Ανάπτυξης - Πάχυνσης, με ασύγκριτη αποτελεσματικότητα.

 

 
Ενσιροδιανομείς

 

Η Helvac, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ευρώπης, προσφέρει αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις που προσαρμόζονται στο μέγεθος του κάθε γεωργού.

 
ASSAF - Μούρθια

Η Helvac μπορεί να σας προμηθεύσει πρόβατα της φυλής ASSAF αλλά και αίγες της φυλής Μούρθια (Murciano-Granadina), από επιλεγμένες κτηνοτροφικές μονάδες της Ισπανίας στις καλύτερες τιμές